Καλώς Ήρθατε στο LPfA – Εκπαίδευση για όλους


Το Πρότυπο κέντρο Δια Βίου Μάθησης ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’  ιδρύθηκε το 2014 από μια ομάδα νέων ανθρώπων σε συνεργασία με ενεργά μέλη, επαγγελματίες της Δια Βίου Μάθησης ως ένα μείγμα εμπειρίας και νέας γνώσης.

Φιλοδοξούμε στην πραγμάτωση μιας κοινωνίας, όπου το αγαθό της γνώσης και της μάθησης να αποτελεί προνόμιο όλων.

Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε κριτικά και υπεύθυνα στις διαμορφούμενες, τρέχουσες και εν εξελίξει, Πολιτικές για την Εκπαίδευση και τη «Μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής», όπως αυτές αποτυπώνονται σε συνακόλουθες αποφάσεις, πλαίσια και δράσεις, συνδέοντας το παγκόσμιο με το τοπικό, το Ευρωπαϊκό με το εθνικό.

Πως
Με συναίσθηση του αμοιβαίου παιδαγωγικού ρόλου που είναι ανοικτός στην επικοινωνία, την ανταλλαγή και την υπεύθυνη πορεία προς τον αναστοχασμό, τη γνώση για τη γνώση .

Με πρακτικές που δίνουν έμφαση στο βίωμα και την κριτική ενσωμάτωση της νέας γνώσης, σε ικανότητες που μορφοποιήθηκαν σταδιακά αν και εν πολλοίς ασύνειδα και σιωπηρά.

Η αφορμή
Σύμφωνα με την  Παγκόσμια Έκθεση του Προγράμματος «Εκπαίδευση για Όλους (2011), «Το Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Όλους αφορά στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να παρέχει ποιοτική βασική εκπαίδευση σε παιδιά, νέους και ενήλικες. Στη διάρκεια του Παγκοσμίου Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Dakar της Σενεγάλης (2000), 164 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την επίτευξη των έξι στόχων του προγράμματος μέχρι το 2015,μεταξύ των οποίων

  • H επέκταση και βελτίωση της εκπαίδευσης ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους και μη προνομιούχους,
  • Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση και προγράμματα δια βίου μάθησης,
  • περιορισμός κατά 50% του αναλφαβητισμού των ενηλίκων μέχρι το 2015,
  • ιδιαίτερα των γυναικών, και δυνατότητα πρόσβασης σε βασική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση για όλους τους ενήλικες και κυρίως
  • Βελτίωση όλων των πτυχών της ποιοτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσων συμβάλλουν στον αλφαβητισμό, την ενίσχυση της αριθμητικής ικανότητας και άλλων απαραίτητων προσόντων για τη ζωή του ατόμου.

Στο ψήφισμα επιπρόσθετα  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Νοέμβρη του 2011, σχετικά με μια ανανεωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση των ενηλίκων, ορίζεται η εφαρμογή των πλήρως λειτουργικών συστημάτων για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ως ένας από τους τομείς προτεραιότητας για  την περίοδο 2012-14, καθώς και την προώθηση της χρήσης από τους ενήλικες όλων των ηλικιών και σε όλα τα  επίπεδα προσόντων, καθώς και από επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.